kariéra

kardioverziu

Smieť 2022

kardioverziu


Kardiovaskulárny systém je jedným z kľúčových hráčov v zdraví a wellness našich pacientov. Ak srdce nefunguje správne, je nepriaznivo ovplyvnený každý ďalší systém. Jeden zo spôsobov, ako môže srdce zlyhať, je systém elektrického vedenia. Medzi najbežnejšie pozorované arytmie patrí komorová fibrilácia s pulzom, rýchla fibrilácia / flutter predsiení a supraventrikulárna tachykardia. Tento posledný rytmus je skutočne úlovkom všetkých úzkych, rýchlych rytmov vychádzajúcich mimo sínusového uzla a nad komorami.

Nebezpečenstvom vo všetkých týchto rytmoch je nedostatočná perfúzia mozgu a iných životne dôležitých orgánov, ako aj mozgová porážka spôsobená mikrokryštálmi v dôsledku trhaného krvného toku. Povinnosťou sestier je rozpoznať rytmus a byť schopný spustiť algoritmus liečby, ktorý závisí od prezentácie pacienta, rytmu a trvalých príkazov. Kardioverzia je jednou z možností liečby a prichádza v niekoľkých formách, ktoré „prevádzajú“ srdcový rytmus na formu, ktorá je pre zdravie optimálnejšia.

Chemická kardioverzia sa rutinne dosahuje pri diltiazeme (Cardizem) IV bolus a gtt, ako aj pri rýchlom tlaku adenozínu (Adenocard) IV. Diltiazem účinkuje tak, že blokuje vstup vápnika do buniek srdcového svalu, čím spomaľuje schopnosť bunky sťahovať sa. Adenozín môže byť desivý liek, ktorý sa má podávať, pretože blokuje predsieňovo-ventrikulárnu komunikáciu, čo spôsobuje krátkodobé zastavenie srdca. V dôsledku tohto chemického prerušenia sú arytmie pri opätovnom vstupe prerušené. Je dôležité, aby sestra zostala v pokoji a podporovala pacienta. Nezabudnite umiestniť váš srdcový monitor mimo dosahu pacienta a rodiny! Zriedkavo sa u pacienta prejaví komorová fibrilácia a zdá sa, že je v poriadku. Pri pokusoch o chemickú kardioverziu tohto pacienta pomocou amiodarónu (Cordarone) musí byť defibrilátor pripravený na použitie!

Druhý spôsob kardioverzie je elektrina. To je možné dosiahnuť pomocou implantovateľného zariadenia, externého zariadenia, ktoré pacient nosí, alebo manuálne pomocou vyškoleného personálu. Kardioverzia sa vždy vykonáva v synchronizácii s rytmom pacienta. Inak by ste defibrilovali, čo je úplne iná vec! Srdcový monitor sníma kontrakciu komôr a krát elektrický impulz, aby zabránil spusteniu fibrilácie komôr. Je dôležité resetovať synchronizačné tlačidlo s každým dodaným nábojom, pretože väčšina monitorov túto funkciu po doručení nárazu automaticky odstráni. Rovnako dôležité je mať pre pacienta primerané upokojenie, pretože ide o bolestivý postup. Dodávané joule postupujte podľa odporúčaní ACLS a zistite, či je váš stroj dvojfázový alebo jednofázový.

Obe formy kardioverzie vyžadujú rovnaké procedurálne nástroje. Poznajte svoje rytmy a vybavenie, máte IV prístup a podávajte kyslík a sedáciu. Sú to formulované akcie, ktoré by vás vaša inštitúcia mala naučiť, aby ste ich vykonávali pohodlne a zdatne. Predovšetkým sledujte pacienta. Monitor je iba nástroj, ktorý vám pomôže pri „videní“ pacienta. Po kardioverzii bude váš pacient vyžadovať sledovanie a nejakú formu antiarytmického liečiva buď IV alebo PO, podľa pokynov lekára. Trávte čas učením pacienta o rytme, ktorý mal, o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje, ao dôležitosti dodržiavania liekov.

R Series Synchronisierte Defibrillation (Kardioversion) v14 (German) (Smieť 2022)Tagy Článok: Kardioverzia, Ošetrovateľstvo, kardioverzia, arytmia, predsieňová fibrilácia, predsieňový flutter, rýchla frekvencia, komorová tachykardia, adenokard, adenozín, diltiazem, cardizem, elektrická kardioverzia, defibrilát

Populárne Kozmetické Príspevky

Vianoce v júli

Vianoce v júli

počítače

Šialenstvo - recenzia

Šialenstvo - recenzia

knihy a hudba

chryzantémy

chryzantémy

Dom a Záhrada

Go For Broke - fakty za filmom

Go For Broke - fakty za filmom

správy a politika