vzdelanie

Kritické myslenie

August 2022

Kritické myslenie


Bez ohľadu na to, akú úroveň vzdelania ľudia dosahujú, je pravdepodobné, že majú alebo nakoniec narazia na pojem „kritické myslenie“. Kritické myslenie je proces, v ktorom jednotlivec spochybňuje odôvodnenie konkrétneho nároku alebo rozhodnutia. Ak je to kritické myslenie komplikované, je to myšlienkový proces, ktorý väčšina používa v malom meradle na prijímanie dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa ich rodiny, kariéry alebo financií. Napríklad nákup nového automobilu nie je rozhodnutím, ktoré by sa malo prijať na ľahkú váhu. Existuje mnoho faktorov, ktoré treba vziať do úvahy, ako napríklad potreba verzus potreba, cenová dostupnosť, náklady na poistenie, počet najazdených kilometrov, bezpečnosť, spoľahlivosť, nová verzus pred vlastníctvom atď. Dôkladné skúmanie a hodnotenie každého faktora pred vyvodením záveru využíva kritické myslenie.

Naopak, kritické myslenie vychádza z komplexnejších a integrovanejších praktík počas vzdelávacích ciest, najmä keď študenti začínajú dosahovať vysokoškolské štúdium. V akademických kruhoch možno kritické myslenie definovať ako použitie argumentácie na rozšírenie perspektív prezentovaných znalostí, či už ide o knihu, výskum na internete, prednášku alebo diskusiu. Prvým krokom v procese kritického myslenia je spochybnenie odôvodnenia informácií. Ľudia musia byť kritickí voči akýmkoľvek prezentovaným informáciám. Musia praktizovať skepticizmus a rozumieť dôvodom predpokladov skôr ako jednoducho akceptovať odpoveď. Uplatňovaním tejto praxe sa nielen rozširuje porozumenie ľudí, ale tiež sa zvyšuje učenie a rozvíja sa spôsob myslenia, ktorý je vhodnejší na riešenie problémov. Aby sa pomohlo vytvoriť kritické myslenie, mali by ľudia pri vyvodzovaní záverov uvažovať o týchto otázkach:

• Aké otázky sa týkajú údajov?
• Aké sú kľúčové predpoklady?
• Vyzerá toto tvrdenie na záver vágne?
• Existuje v niektorých údajoch rozpor?
• Sú údaje opodstatnené?
• Je pohľad neobjektívny?
• Existujú údaje, ktoré bránia tejto pozícii a podporujú ju?

Zdôvodnenie je operatívne slovo za procesom kritického myslenia. Jednoducho definované odôvodnenie je schopnosť jednotlivca rozumieť veciam, byť otvorený novým vedomostiam a faktom napriek osobným presvedčeniam a využiť tieto fakty alebo nové vedomosti na zistenie záverov. Postup ľudí s kritickým myslením sa stáva zložitejším, keď ľudia postupujú na vyššiu úroveň výučby; preto je nevyhnutné, aby si na začiatku svojej akademickej cesty osvojili zručnosti kritického myslenia.


Sledujte Patriciu na Twitteri alebo sa dozviete viac o jej knihách na www.PatriciaPedrazaNafziger.com.

+ Patricia Pedraza-Nafziger

Prečo ti kritické myslenie ZLEPŠÍ ŽIVOT? ????│Zmudri.sk (August 2022)Tagy Článok: Kritické myslenie, dištančné vzdelávanie, proces kritického myslenia, kladenie vhodných otázok, dobré kritické myslenie, kladenie otázok na vlastné pocity, uvažovanie, prednáška na úrovni kurzu, sociálne médiá, logické argumenty, výskum, hodnotenie, implikácie, predpoklady, Patricia Pedraza-Nafziger , ElementsOfStyle, presné údaje, závery, skep